Criterios de admisión de estudantes

  1. Graduadas/vos en Educación Primaria e Infantil (10 prazas)
  2. Titulados en Psicopedagoxía, Psicoloxía, Pedagoxía (5 prazas)
  3. Mestre especialista en Educación Especial, Audición e Linguaxe, Educación Infantil, Educación Primaria, Linguas Estranxeiras, Educación Física e Educación Musical (5 prazas)
  4. Mestres de ensino secundario, primaria e infantil en activo (3 prazas)
  5. Estranxeiros alleos ao EEES de titulación equivalente a Psicoloxía ou Psicopedagoxía (1 praza)
  6. Persoas con discapacidade (1 praza)

NOTA: As prazas que queden libres nun rango poderán ser ocupadas por solicitantes doutros rangos seguindo a orde anterior.

 

Criterios de valoración de méritos

Así mesmo, terase en conta como requisitos de admisión e/ou criterios de valoración de méritos os seguintes:

  1. Nota media do expediente académico dos Graduados/ as en Educación Primaria e Infantil, titulados en Psicopedagoxía, Psicoloxía, Pedagoxía, Mestre especialista en Educación Especial, Audición e Linguaxe, Educación Infantil e Primaria, Linguas Estranxeiras, Educación Física e Musical. O mesmo para os estranxeiros alleos ao EEES
  2. Independentemente da titulación de acceso, anos de servizo para os mestres de ensino secundario, primaria e infantil en activo