Actividades docentes

PERÍODO COMEZO REMATE
1º cuadrimestre 23/09/2022 12/01/2023
2º cuadrimestre 01/02/2023 13/04/2023

 

Actividades de avaliación

PERÍODO DATAS
1º cuadrimestre Do 18 ao 26 de xaneiro de 2023
2º cuadrimestre Do 9 ao 16 de maio de 2023
Xuño-xullo Do 27 de xuño ao 6 de xullo de 2023