Actividades docentes

PERÍODO COMEZO REMATE
1º cuadrimestre 20/09/2021 28/01/2022
2º cuadrimestre 31/01/2022 10/06/2022

 

Actividades de avaliación

PERÍODO DATAS
1º cuadrimestre Do 19 ao 27 de xaneiro de 2022
2º cuadrimestre Do 10 ao 18 de maio de 2022
Xuño-xullo Do 28 de xuño ao 6 de xullo de 2022