García Señorán

Profesor/a titular de universidade

Área de Psicoloxía Evolutiva e da Educación
Departamento de Psicoloxía Evolutiva e Comunicación

Información de contacto

Facultade de Educación e Traballo Social
Pavillón 2, Planta 2, Despacho 4
As Lagoas, s/n
32004 Ourense

+34 988 387 180
msenoran@uvigo.es

Breve CV

Profesora Titular de Universidade e Decana da Facultade de Ciencias da Educación da Universidade de Vigo. Imparte docencia de Grao en Maxisterio e varios másteres, ademais forma parte do programa de Doutoramento en Ciencias da Educación e do Comportamento. Forma parte do grupo de investigación Hi9 no que desenvolve liñas de investigación relacionadas cos procesos cognitivos e as dificultades de aprendizaxe, contando con abundantes artigos en revistas indexadas. Posúe 1 sexenio de investigación e 4 quinquenios docentes.

Docencia

Perfil docente na UVigo

Titorías

1º cuadrimestre

Titorías presenciais
O docente ten unha oferta de titorías presenciais en horario fixo coa seguinte programación:
– Martes: de 9:30 a 14:30, Despacho 2-2-4; Despacho virtual 1052. Contrasinal de acceso do estudantado: DV_Mar_2020, Facultade de Educación e Traballo Social

 

2º cuadrimestre

Titorías presenciais
O docente ten unha oferta de titorías presenciais en horario fixo coa seguinte programación:
– Martes: de 9:30 a 14:30, Despacho 2-2-4; Despacho virtual 1052. Contrasinal de acceso do estudantado: DV_Mar_2020, Facultade de Educación e Traballo Social

Liñas de TFG

  • Intervención para a mellora da aprendizaxe escolar en Educación Infantil (EI)
  • Intervención para a mellora da aprendizaxe escolar en Educación Primaria (EP)

Investigación

Grupo de investigación

Psicoloxía Evolutiva e da Educación

Liñas de investigación

  • Educación para a saúde. Prevención escolar das drogodependencias
  • Procesos cognitivo-motivacionais implicados na aprendizaxe escolar