Competencias xerais

 • Comprender a aplicabilidade do coñecemento empírico para a investigación en dificultades de aprendizaxe
 • Analizar e sintetizar estudos experimentais que permitan avaliar desde unha perspectiva científica e aplicada o coñecemento no ámbito das dificultades de aprendizaxe
 • Habilidades para a transmisión do coñecemento científico e de conclusións, tanto á comunidade científica como á sociedade en xeral
 • Xestionar mediante grupos altamente especializados a información e a comunicación con fins de investigación e difusión
 • Promover a investigación e desenvolver instrumentos e procedementos que sexan sensibles ao recoñecemento das diferenzas entre mulleres e homes, procedencia e funcionalidade, á vez que potencien o enriquecemento humano dos equipos e das persoas sen diferenciar en canto a xénero, oportunidades e accesibilidade para todos, incluíndo os valores democráticos da sociedade europea actual, o fomento da cultura da paz e a protección ambiental

 

Competencias específicas

 • Comprender a natureza cognitiva e neurolóxica dos procesos cognitivos de Planificación, Atención e Codificación e a súa relación coas dificultades de aprendizaxe
 • Avaliar as condicións experimentais de investigación nos procesos cognitivos
 • Deseñar e avaliar a eficacia de programas de intervención en alumnos e alumnas con dificultade de aprendizaxe (DA)
 • Transmitir o coñecemento derivado da investigación dentro do grupo de maneira que permita xerar novas aplicacións e resolver problemas orixinados por DAAS
 • Elaborar documentos científicos e informes para a difusión dos traballos realizados polos alumnos e alumnas tanto a nivel académico, como divulgativo e segundo os formatos esixidos en cada contexto
 • Traballar en grupos a elaboración de documentos para a súa difusión científica e divulgativa, reunindo nunha síntese de coñecementos a achega de cada estudante, así como un avance de conxunto para posteriores estudos

A adquisición destas competencias dará lugar ao Perfil de egreso do máster.