Código RUCT do título 4311035
Denominación Máster en Dificultades de Aprendizaxe e Procesos Cognitivos
Rama de coñecemento Ciencias sociais e xurídicas
Universidade solicitante Universidade de Vigo
Centro responsable dos ensinos conducentes ao título Facultade de Educación e Traballo Social
Centro onde se imparte o título Facultade de Educación e Traballo Social
Modalidade de ensino Presencial
Réxime de estudo Tempo completo
Periodicidade da oferta Anual
Prazas de novo ingreso ofertadas 25 prazas
Nº mínimo de ECTS de matrícula 30 ECTS por estudante e período lectivo
Linguas de impartición Galego e castelán
Normas de Permanencia Normativa de permanencia na UVigo
Información sobre a expedición do Suplemento Europeo ao Título Requisitos: RD 22/2015 (BOE 07/02/2015)
Responsable do título Mª Mar García Señorán
Coordinadora do título Mª Mar García Señorán
Data de autorización da implantación pola Xunta de Galicia Decreto 434/2009 de 03/12/2009 (DOG 15/12/2009)
Data de aprobación polo Consello de Ministros 22/01/2010 (BOE 26/02/2010)
Publicación do Plan de Estudos BOE 10/01/2012 e DOG 10/01/2012
Data de acreditación 11/03/2015
Memoria vixente do título Memoria do título