O máster consta dun total de 60 créditos, distribuídos en 2 cuadrimestres de 30 créditos cada un. Destes, 12 créditos son de formación en procesos cognitivos e dificultades de aprendizaxe, 15 créditos son de formación metodolóxica en técnicas de investigación en psicoloxía educativa e 21 corresponden a materias de formación específica en dificultades de aprendizaxe. Os 12 restantes son para o Traballo de fin de Máster.

Materia Carácter ECTS
Traballo Fin de Máster Obrigatoria 12

 

Perfil de egreso

Tras adquirir as competencias que pretende desenvolver o máster, o estudantado egresado posuirá unha formación avanzada, especializada e multidisciplinar, que o capacitará para a investigación no ámbito psicoeducativo. Serán competentes para o estudo, identificación e intervención nas dificultades de aprendizaxe escolar.

Asimesmo serán capaces de:

 • Optimizar a aprendizaxe dos estudantes en idade escolar
 • Comprender a aplicabilidade do coñecemento empírico á investigación en dificultades de aprendizaxe
 • Transmitir o coñecemento científico e as conclusións, tanto á comunidade científica como á sociedade en xeral
 • Xestionar mediante grupos altamente especializados a información e a comunicación con fins de investigación e difusión
 • Promover a investigación e desenvolver instrumentos e procedementos que sexan sensibles ao recoñecemento das diferenzas entre mulleres e homes, procedencia e funcionalidade, á vez que potencien o enriquecemento humano dos equipos e das persoas sen diferenciar en canto a xénero, oportunidades e accesibilidade para todos, incluíndo os valores democráticos da sociedade europea actual, o fomento da cultura da paz e a protección ambiental

 

Saídas profesionais

 • Centros escolares de infantil, primaria e secundaria
 • Equipos e servizos especializados de orientación educativa e psicopedagóxica, departamentos de orientación, equipos de orientación provinciais
 • Centros de detección e tratamento das dificultades de aprendizaxe
 • Área educativa de concellos, deputacións
 • Centros de Formación e Recursos
 • Centros públicos e privados de I+D+i